Skip to main content

De vaatwasser inruimen, wassen en opruimen; niemand vindt het echt leuk, maar het moet wel gebeuren. Maar zijn deze klusjes nu uitsluitend de taak van volwassenen, of is het juist belangrijk om je kinderen daar vanaf jonge leeftijd bij te betrekken? De meningen verschillen maar opvoedcoach Fleur van der Nat van De Peuter Expert is voorstander van een samenwerking binnen het gezin waarin elk lid zijn eigen verantwoordelijkheden heeft. In dit artikel vertelt van AD vertelt ze er meer over.

AD opvoedcoach huishoudelijke klusjes

 

Artikel: ‘Mijn zoon mag best leren dat borden niet vanzelf de vaatwasser in lopen’
Lees het artikel op de website van AD