Skip to main content

Het komt zeer regelmatig voor dat een peuter niet luistert. Dat heeft iedereen met een peuter wel eens gehad. Dit hoeft niet perse een probleem te zijn, maar kan wel voor vervelende situaties zorgen. Waarom luistert jouw peuter niet en hoe kun je ervoor zorgend hij dit wel gaat doen?

Frustratie

Een peuter die niet luistert, kan zorgen voor een hoop frustratie. Vaak gaan ouders heel erg hun best doen, maar zien ze weinig verschil in het gedrag van hun peuter. Het kan ook zijn dat er onzekerheid gaat spelen, want waarom luistert jouw peuter niet en zie je om je heen allemaal peuters dat wel doen. Doe jij iets verkeerd of is er iets anders waarom je kind zich zo gedraagt?

Deze vragen of het feit dat het niet lukt om je peuter te laten luisteren, kan zorgen voor frustratie. Frustratie in de opvoeding van peuters is heel normaal en komt bij veel ouders voor. Het is alleen wel heel vervelend en daarom fijn als je dat niet of minder hebt.

Waarom luistert mijn peuter niet?

Waarom je peuter niet luistert is lastig te zeggen. Er kunnen heel veel verschillende dingen spelen. Als je dit verder zou willen onderzoeken, kun je altijd een gratis kennismaking boeken. Hier kan ik je uitleggen wat ik voor je kan betekenen en of een online consult of een traject het meest geschikt is.

Naast die optie wil ik je in dit artikel graag handvatten geven die mogelijk ook al kunnen helpen.

Een aantal dingen die kunnen spelen zijn: Je peuter luistert niet omdat…

  1. … jouw verwachting niet duidelijk is
  2. … jouw grenzen niet duidelijk zijn
  3. … de taak te moeilijk is
  4. … de taak te makkelijk is
  5. … er te veel regels zijn
  6. … er te weinig zelfstandigheid is

Jouw verwachting is niet duidelijk

Het kan zijn dat jouw verwachting niet duidelijk is bij je peuter. Ondanks dat je het al meerdere keren hebt gevraagd of hebt gezegd, kan het toch zijn dat de verwachting die jij van je peuter hebt niet helemaal duidelijk is. Zo kan het zijn dat je tegen je peuter zegt dat je even boodschappen gaat doen en hij daarna op de loopfiets naar oma mag. Als hij alleen het stukje loopfiets hoort, kan het zijn dat hij daar helemaal op gefocust is. Hierdoor is zijn verwachting anders dan die van jou en kan dit onbegrip zorgen voor niet luisteren.

gezinscoach kindercoach Peuter Expert 1

Om verwachtingen naar je peuter duidelijk te hebben is het goed om duidelijk en korte boodschappen over te brengen. Daarnaast is het bij niet luisteren goed om het gedrag wat je wel wil zien te benoemen. Dus in plaats van: ‘James, je mag niet aan de spullen komen.’ zeg je: ‘James we gaan straks naar binnen en daar mag je alleen naar de spullen kijken.’

Grenzen niet duidelijk

Wat ik ook vaak tegenkom is dat grenzen niet duidelijk genoeg zijn. Dit betekent dat jij als ouder mag kijken naar waarom dat zo is. Als je kind steeds niet luistert en grenzen op blijft zoeken, kan het zijn dat ze dus niet duid

elijk genoeg zijn. Misschien wel voor jou, maar niet voor je peuter. Kijk hier dus eens goed naar en kijk eens of een ‘nee’ ook echt een ‘nee’ is.

Een taak te moeilijk of te makkelijk

Als een taak te lastig voor een peuter is, kan het zijn dat hij niet luistert. Als het structureel niet luisteren is, kan het dus zijn dat er veel taken te lastig zijn. Wat ik nog vaker zie is dat peuters te makkelijke opdrachten krijgen. Ouders van peuters hebben vaak niet door wat hun peuter al allemaal kan. Zij kunnen vaak veel meer dan wij denken en dus is het voor een peuter te makkelijk. Dit kan zorgen voor verveling of voor een gevoel van niet serieus genomen worden.

Te veel regels

Wat mij verder vaak binnen gezinnen opvalt is de hoeveelheid regels die zij hebben. Vaak zijn er heel veel regels, maar zijn deze regels helemaal niet allemaal echt nodig. Kijk dus eens naar je hoeveelheid regels. Zijn deze allemaal nodig of kun je wat meer loslaten? Te veel regels kan zorgen voor ongewenst gedrag bij een peuter. Als een peuter het gevoel heeft weinig te mogen, wordt dit zo lastig dat hij die vrijheid gaat opzoeken en grenzen gaat testen.

Te weinig zelfstandigheid

De gouden oplossing bij het niet luisteren van een peuter is toch wel vaak: geef hem meer zelfstandigheid. Dit is eigenlijk in al mijn trajecten en consults van de afgelopen jaren de tip die zorgt voor een super snelle gedragsverandering bij peuters. Wil je hier meer over leren? Op 19 juni om 20:00 uur geef ik hier een webinar over. Mocht jij dus te maken hebben met een peuter die niet luistert, volg hem dan en ontdek wat dit voor jou kan gaan betekenen.