Skip to main content

Driftbuien en boosheid

In mijn praktijk in Leiden en op ouderavonden zie en spreek ik natuurlijk heel veel ouders. Vaak krijg ik dan de vraag: Hoeveel driftbuien of hoeveel boze buien op een dag zijn ongeveer normaal? Deze vraag is enorm lastig om te beantwoorden, maar toch ga ik het proberen.

Driftbuien en boosheid vanuit onbegrip horen er nou eenmaal bij in de peuterfase. Dit kan een paar keer per dag zijn, maar ook veel vaker. Dit is totaal verschillend per kind. Die verschillen per kind kunnen door heel veel verschillende redenen komen. Om te beginnen heb je te maken met het karakter van een peuter. Sommige peuters zijn nou eenmaal een stuk temperamentvoller dan de ander.

Daarnaast kan de ontwikkeling van je kind bijvoorbeeld een rol spelen. Als je peuter al goed kan praten, kan het makkelijker zijn om hem of haar te begrijpen en dus is er minder frustratie. Een kind wat iets minder goed kan praten, kan daardoor juist meer frustratie ervaren en omdat kinderen hun emoties nog niet goed kunnen reguleren kan dat zich uiten in veel boosheid.

Het kan ook zo zijn dat jouw kind al heel veel dingen wil en in zijn hoofd bedacht heeft, maar het nog niet uit kan voeren. Ook dit kan zorgen voor boosheid en frustratie wat weer kan zorgen voor meer driftbuien. Al met al heel veel verschillende situaties die hiervoor kunnen zorgen.

Vrijheid en grenzen

Wat ook mee kan spelen is dat je kind niet genoeg vrijheid krijgt of juist te veel los wordt gelaten. Een peuter heeft nou eenmaal vrijheid nodig om zijn autonomie te kunnen ontwikkelen, maar dan wel met de juiste grenzen!

Verder is het belangrijk dat je weet wat je kunt doen tijdens een driftbui, want wat normaal is bepaal jij uiteindelijk zelf. Als je kind veel temperament heeft en dus snel boos is, hoeft dat geen probleem te zijn. Als jij weet wat je kan en wil doen, kun je er ook snel voor zorgen dat de boosheid omgevormd wordt tot iets anders.

Als je al van alles geprobeerd hebt en je weet niet meer wat je kunt, dan wordt het vervelend. Als je merkt dat de frustratie oploopt en je het idee hebt dat je je kind niet meer begrijpt, dan zou ik zeggen: kijk eens of iemand je kan helpen. Niet omdat jij het niet goed doet, maar als je eenmaal in een negatieve spiraal zit, is het heel lastig om daar zelf uit te komen. Dan kan het fijn zijn als iemand even met je meedenkt en je helpt.

Bepaal dus vooral zelf wat jij acceptabel en normaal vindt en wat niet. De een vindt hulp fijn bij 1 driftbui op een dag, de ander bij 20 en weer een ander nooit. Hulp is alleen nodig als jij dat wil!