Skip to main content

Van ongewenst gedrag naar helpende peuter

Misschien herken je het wel. Je hebt een temperamentvolle peuter die steeds niet luistert of je hebt een kind wat de grenzen maar op blijft zoeken.. of misschien heb je wel een peuter die steeds boos is of veel huilt.

In de afgelopen jaren heb ik veel trajecten en consults gedaan en eigenlijk was er steeds voor de problemen in ieder geval 1 oplossing. Leer je kind zelfstandiger te zijn en je kind zal zich veel beter gaan gedragen. Dit was natuurlijk niet de enige oplossing, want er spelen vaak meerdere dingen, maar het is wel de rode draad die altijd voor succes zorgt.

Zelfstandigheid is een moeilijk en breed begrip waar je veel over hoort, maar wat bedoel ik daar nou eigenlijk mee?

Zelfstandigheid

Zelfstandigheid bij peuters? Werkt dat? Ja voor 100%. Je moet het alleen wel op de juiste manier toepassen en dat gaat vaak mis.

Als ik het over zelfstandigheid heb, bedoel ik dat je je kind zelfstandigheid moet aanleren. Niet meer alles voor hem of haar doen, maar betrekken bij de huishoudelijke taken en onderdeel maken van het gezin.

Dit laatste is wat vaak ontbreekt. Veel ouders doen heel veel voor hun peuters. Ze helpen met aankleden, ze maken hun eten en ze kiezen hun kleding. Dit is natuurlijk super lief en als jij denkt: dit doe ik ook, dan is daar natuurlijk niets mis mee. Je doet dit vanuit de beste bedoeling. Zorgen voor je kind is natuurlijk heel belangrijk, maar te veel voor je kind doen zorgt niet voor zelfstandigheid. Het zorgt voor weinig betrokkenheid bij het gezin en bij dat wat er allemaal moet gebeuren. Eigenlijk is je peuter een soort prins of prinses. Alles wordt geregeld. Heerlijk!

Als ik het over zelfstandigheid aanleren heb, heb ik het dus niet over meer keuzes geven of je kind alles zelf laten beslissen. Helaas is dat wel vaak wat je hoort of leest als je het over zelfstandigheid van peuters hebt, maar. dat is dus niet wat ik bedoel. Sterker nog.. dit is precies niet wat ik bedoel.

Het gaat om een manier van leven met je kind. Je kind écht onderdeel maken van het gezin door dingen van hem of haar te verwachten. Dit kan al op hele jonge leeftijd.

Wat kun je verwachten?

Ook die laatste zinnen hierboven verdienen uitleg. Het is natuurlijk niet zo dat je je peuter hard aan het werk moet zetten en verantwoordelijk moet maken voor alle was in huis. De vorm van zelfstandigheid waar ik het over heb verdient heel veel nuance, maar precies dat is lastig uit te leggen in een artikel. Precies om die reden, geef ik een webinar op 19 juni om 20:00 uur. 

Hierin wil ik je exact uitleggen wat ik bedoel met je kind meer verantwoordelijkheid geven en meer zelfstandigheid leren zonder al die keuzes. Als je dit op de juiste manier onder de knie krijgt en deze manier van leven in jouw gezin dé manier wordt, zal je gelijk een groot verschil merken.

Deze manier zorgt er namelijk voor dat een peuter zich gezien voelt. Dat een peuter zich gehoord voelt, maar ook dat je peuter het gevoel krijgt dat hij of zij al heel groot is. Ze willen hierdoor meer helpen en beter hun best doen. Om te laten zien dat ze al heel groot zijn, gaan ze ook gedrag vertonen wat bij ‘grote kinderen hoort’ en ze zijn meer bereid te luisteren naar de regels die je hebt.

Je zal heel snel een verschil in het gedrag van je peuter merken, maar ook een verschil bij jezelf en in de rest van het gezin. Ik kan je zeggen dat dit écht de nummer 1 manier is om te zorgen voor een gedragsverandering. En als je nu denkt: mijn peuter mag al veel zelf beslissen, maar het is nooit goed of mijn peuter kiest al heel veel, maar juist dat is het probleem. Geloof me… dit gaat om een ander verhaal.

Als je de webinar volgt en je merkt dat het bij jou niet werkt, mag je contact met me opnemen!